Selecteer een pagina

 

WIE ZIJN WIJ

De Dutch Extract Library is een plantenextractenbibliotheek,
een samenwerking van provincie Zuid-Holland en Universiteit Leiden.

Dutch Extract Library

De Dutch Extract Library is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Universiteit Leiden. Provincie Zuid-Holland is de eigenaar van de bibliotheek. De dagelijkse leiding is in handen van het Instituut voor Biologie van de Universiteit Leiden.

De oorsprong van de collectie plantenextracten vindt zich in 2015, wanneer Kenniscentrum Plantenstoffen de Extractenbibliotheek opent. In samenwerking met Nederlandse telers worden plantenmaterialen verzameld en gebundeld tot een extractenbibliotheek. Als gevolg van een faillissement heeft provincie Zuid-Holland in 2018 de collectie overgenomen. Een periode van doorstart volgde en sinds 2021 is de collectie weer publiekelijke toegankelijk voor screening en onderzoek naar plantenstoffen. Onder de nieuwe naam de Dutch Extract Library.

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland is een ondernemende provincie door de aanwezigheid van infrastructuur en logistiek, toonaangevende kennisinstellingen en een grote verscheidenheid aan sterke economische sectoren zoals de tuinbouw. Alleen al in Zuid-Holland zijn 1900 tuinders gevestigd.

Om de huidige toppositie van de tuinbouw te behouden zijn innovatie en duurzame ontwikkelingen onmisbaar. Want de wereld verandert en duurzame oplossingen zijn hard nodig. Samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven is hiervoor cruciaal. Net als locaties en instrumenten om die samenwerking mogelijk te maken. Toen de extractenbibliotheek in 2018 noodgedwongen haar deuren moest sluiten heeft de provincie de collectie plantenextracten naar zich toegetrokken en de samenwerking met Universiteit Leiden gezocht.

Natupol nestkast voor biologische bescherming in tomatenkas
“Een initiatief als de plantenextractenbibliotheek mogen we niet verloren laten gaan. Juist niet in een tuinbouwprovincie als Zuid-Holland. Ondernemerschap, innovatie en onderzoek naar plantenstoffen komen via de bibliotheek samen. Wat leidt tot duurzame producten en nieuwe businessmodellen. Daar heeft niet alleen de tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook de medische wetenschap baat bij. En daarvan profiteert heel Nederland.”

Meindert Stolk, gedeputeerde Tuinbouw, Economie en Innovatie

Onderzoeker met plantenstoffen in laboratorium plantenextractenbibliotheek

Universiteit Leiden

De dagelijkse uitvoering van de Dutch Extract Library is in handen van het Instituut voor Biologie Leiden (IBL), onderdeel van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Universiteit Leiden is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. Gedreven door nieuwsgierigheid om wetenschappelijke kennis over plantenstoffen te vergroten, over grenzen heen te kijken, om zo in de toekomst te kunnen innoveren. Vanuit deze overtuiging is het Instituut voor Biologie Leiden partner van de Dutch Extract Library.

“De collectie plantenextracten is uniek in zijn soort, omdat het een basis kan vormen voor onze toekomstige medicijnen en gebruik maakt van plantenmaterialen die in het huidige systeem als afval worden gezien. Daarnaast komen al deze materialen uit Nederland, waardoor uitvoering en opschaling snel mogelijk is. Zo dragen we niet alleen bij aan de wetenschap, maar leveren we ook een bijdrage aan de grote maatschappelijke uitdagingen van morgen”

Gilles van Wezel, directeur IBL en hoogleraar Moleculaire Biotechnologie

Specs Compound Handling B.V.

Het is van groot belang dat de collectie plantenextracten onder de juiste omstandigheden wordt opgeslagen en behandeld, voor behoud van kwaliteit. Daarom werkt de Dutch Extract Library samen met het in Zuid-Holland gevestigde bedrijf Specs.

Specs is wereldleider in compoundmanagement services met logistieke centra in Nederland en de Verenigde Staten. Hun specialisme is het opslaan, behandelen en distribueren van stoffen naar eindgebruikers in heel de wereld. Op basis van de wensen van de gebruiker kunnen plantenextracten snel en effectief op maat samengesteld en geleverd worden.