Selecteer een pagina

 

HOE WERKEN WIJ

Mogelijkheden plantenextractenbibliotheek
voor onderzoek naar bioactieve plantenstoffen

Plantenmaterialen

20 telers zijn geselecteerd voor het aanleveren van plantenmaterialen, afkomstig van gewassen geteeld in Nederland volgens een afgestemd protocol. Dit betekent dat er geen synthetische pesticiden zijn gebruikt en grotere hoeveelheden plantenmaterialen op aanvraag leverbaar zijn.

In totaal zijn er 2240 plantenonderdelen verzameld, zoals bollen, steeltjes of bloemen. Deze materialen zijn afkomstig van 1299 plantensoorten, en behoren tot 196 verschillende plantenfamilies. De Dutch Extract Library heeft het exclusieve recht om de verkregen plantenstoffen te gebruiken voor onderzoek.

Onderzoeker met genummerd zakje plantmateriaal in vriezer Dutch Extract Library
icoon oriëntatie en introductie screening plantenstoffen

ORIËNTATIE EN INTRODUCTIE

door professor N. Martin van de Universiteit Leiden

icoon overeenkomst screening plantenstoffen

OVEREENKOMST

inclusief door de gebruiker gedefinieerde extractspecificaties

icoon reageerbuisjes voor uitlevering plantenstoffen

UITLEVERING EXTRACTEN AAN GEBRUIKER

door Institute of Biology Leiden of Specs Compound Handling B.V.

icoon microscoop screening van plantenstoffen

ONDERZOEK EXTRACTEN DOOR GEBRUIKER

zelfstandig of in samenwerking met Universiteit Leiden

icoon plantenkiem voor samenwerking met relevante teler plantenstoffen

DIRECT CONTACT MET RELEVANTE TELER

indien een veelbelovende lead wordt geïdentificeerd

Plantenextracten

Planten zijn rijk aan bioactieve moleculen en verbindingen om te groeien en te bloeien. Deze plantenstoffen dragen niet alleen direct bij aan het groeiproces van de plant, maar ook indirect door het beschermen tegen ziektes en plagen. Geschat wordt dat één plantensoort gemiddeld 30.000 verschillende plantenstoffen bevat.

Om onderzoek te kunnen doen naar deze kleine moleculen heeft het Instituut voor Biologie Leiden op basis van ethanol de plantenmaterialen geëxtraheerd. Een deel van deze extracten is verder opgeschoond. Met als resultaat een collectie van 2240 ruwe en schone plantenextracten. Deze collectie wordt beheerd door Specs Compound Handling B.V. Grotere hoeveelheden plantenmaterialen zijn aanwezig bij het Instituut voor Biologie Leiden. Meer informatie over het extractieproces en het beheer is op aanvraag te leveren.

laborant met machine om plantenstoffen te extraheren
Laborant met 96-plates met plantenextracten uit plantenextractenbibliotheek
flesjes met plantenextracten voor onderzoek naar plantenstoffen
96-plate met plantenextracten voor onderzoek naar plantenstoffen

Onderzoek naar plantenstoffen

Er zijn drie afname opties geselecteerd voor onderzoek naar plantenstoffen. Indien gewenst is in overleg maatwerk mogelijk. Op aanvraag worden de bijbehorende prijzen voor afname gedeeld.

Globale screening

2240 plantenextracten

ruw (500μL) of schoon (100μL)

High Throughput Screening

Gerichte screening

1 tot 10 plantenextracten

ruw (<1ml) schoon (<1ml) of gedroogd

Uitgebreide toetsing

1 plantenextract

ruw (10-150ml) of schoon (10-150ml)

Resultaten en
intellectueel eigendom

Als er op basis van screening sprake is van bio-activiteit bij een specifiek plantenextract spreken we van een hit. Tot nu toe zijn er 16 screenings uitgevoerd met 351 hits als resultaat. De Dutch Extract Library vraagt gebruikers aan te geven welke hits zijn gevonden naar aanleiding van de screening. Hierop wordt meer informatie verstrekt over de herkomst en identiteit van de plantenextracten.

Indien gewenst kan de Dutch Extract Library een grotere hoeveelheid van de betreffende plantenextracten leveren voor verder onderzoek. Op basis van de resultaten wordt samen met de gebruiker het potentieel onderzocht van de plantengewassen. Een vervolgstap is een uitgebreide test fase, waarna de gebruiker gekoppeld kan worden aan de corresponderende teler voor verdere samenwerking.

De informatie over de plantenextracten en potentiële toepassingen wordt opgeslagen in een database om wetenschappelijke kennis op te bouwen. Het intellectueel eigendom van de gevonden resultaten behoort geheel tot de gebruiker.

96-plate met plantenextracten en machine voor screening
tomatenplanten in tuinbouwkas

Duurzaamheid

Het doel van de Dutch Extract Library is het gebruik van plantenmaterialen stimuleren en reststromen nieuwe waarde geven. Door samen te werken aan innovatief onderzoek dragen we bij aan de wetenschappelijke kennis over plantenstoffen en de veelzijdige toepassing hiervan.

We stimuleren het denken over grenzen heen. Allereerst door het gebruik van biologisch afbreekbare stoffen aan te moedigen ter vervanging van synthetische stoffen. Maar ook door alle onderdelen van planten te gebruiken. In het huidige systeem worden bepaalde onderdelen namelijk als afval gezien, waardoor grondstoffen verloren gaan. Door het ontdekken van nieuwe toepassingen, kunnen ook deze onderdelen van waarde zijn. Daarnaast is opschaling van innovatie goed te realiseren. Indien een veelbelovende lead is gevonden, zijn bestaande gewassen voorhanden, met korte logistieke aanvoerlijnen. Zo stimuleert de Dutch Extract Library de ontwikkeling van duurzame producten, samenwerkingen en verdienmodellen in Nederland.